Skip to content

Kviečiame dalyvauti tarpinstitucinių projektų konkurse (registracija į idėjų mugę)

Skatindami asociacijos RTO Lithuania mokslo institucijų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtiniams FTMC, LEI, LAMMC mokslininkų grupių projektams finansuoti.

Sausio 14 d. 10-12 val. vyks nuotolinė kontaktų ir idėjų mugė, kurios metu bus pristatytas tarpinstitucinių projektų finansavimo konkursas, trumpai savo patirtimi pasidalins 2021 m. projektų įgyvendintojai. Mugės dalyviai taip pat bus kviečiami pristatyti savo idėjas. Savo idėjų pristatymui siūlome naudoti šią formą. Registruotis į kontaktų ir idėjų mugę galite iki sausio 12 d. darbo dienos pabaigos parašydami laišką el. paštu: gintare@rtolithuania.com (kartu atsiųskite ir savo idėjos pristatymą).

Kita aktuali informacija:

 • Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. sausio 5 d. iki 2022 m. sausio 31 d.
 • Užpildytas paraiškas siųsti el. paštu: gintare@rtolithuania.com.
 • Finansavimo taisyklės (ir paraiškos formos)!
 • Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie įtraukia trijų institutų mokslininkus.
 • Vieno instituto skiriama suma vienam projektui yra iki 10 tūkst. eurų (jei projektą teikia trijų institucijų mokslininkai, maksimali bendra finansavimo suma yra 30 tūkst. eurų).
 • Projektų pradžia – nuo sutarties pasirašymo (planuojama, kad atrinkti projektai bus paskelbti vasario 9 d.). Projektų pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2022 metams.
 • Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujamų ne mažiau kaip 2 institucijas (FTMC, LEI, LAMMC), grupės. Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė skiriama projektams, kuriuose dalyvauja visų trijų institucijų mokslininkai.
 • Kiekviena institucija finansuoja savo mokslininkų veiklas laimėjusiuose projektuose.
 • Lėšų paskirstymo sąmatos rengiamos kiekvienai institucijai atskirai (atkreipiamas dėmesys, kad FTMC atveju atlyginimai ir su tuo susijusios išlaidos nėra tinkamos finansuoti išlaidos).
 • Temos, kurios jau buvo finansuotos šio konkurso finansavimu, pakartotinai finansuojamos būti negali.

Siektini rezultatai:

 • Bendri FTMC, LEI, LAMMC mokslininkų projektai;
 • Parengtos mokslinių tyrimų projektų paraiškos išoriniam konkursiniam finansavimui gauti;
 • Bendros FTMC, LEI, LAMMC mokslinės publikacijos.

Kontaktai pasiteiravimui:

FTMC – Kristina Plauškaitė-Šukienė, el. p. kristina.plauskaite@ftmc.lt, tel. 8 612 97 121

LEI – Rolandas Urbonas, el. p. rolandas.urbonas@lei.lt, tel. 8 686 97 668

LAMMC – Vita Tilvikienė, el.  p. vita.tilvikiene@lammc.lt, tel. 8 620 84643